O'Local

0328419832
2B Rue Revolin

Friterie - Snack Face au Lycée Val de Lys et la Piscine

Burgers à composer selon vos envies

Menus étudiants variés 

Horaires d'ouvertures : 

    Lundi : Fermé

    Mardi : 11h30/13h30  -   Fermé

    Mercredi: 11h30/13h30  -   18h30/21h

    Jeudi : 11h30/13h30   -  18h30/21h

    Vendredi : 11h30/13h30   -  18h30/22h

    Samedi : 11h30/14h -  18h30/22h

    Dimanche : 18h30/21h

Bâtonnets de Poisson

Bâtonnets de Poisson

0,00€
Nombre de vue 271

Description du produit